Temaintro: Mentalt overskud

Et nyt år. En frisk kalender fyldt med blanke sider. En perfekt lejlighed til at fortsætte mit projekt med fornyet energi.

Egentlig skulle jeg have håndteret det første af mine syv temaer i løbet af november og december, men de mange fødselsdags- og julearrangementer, der præger min families vintermåneder, lagde hurtigt beslag på min tid. Jeg blev på ingen måde færdig med alt det, jeg gerne ville.

Januar vil være en ny måned, hvor jeg arbejder videre med mit mentale overskud. Hvad mentalt overskud er for mig, har jeg defineret i tre pinde. Når jeg har overskud, kan jeg:

  • Tage initiativ
  • Vise engagement
  • Møde modgangen

Under hver overskrift er planen at have 1-3 specifikke handlinger, som jeg vil prøve kræfter med at udføre og for hver handling vil jeg prøve forskellige metoder af for at se, hvad der virker for mig, og hvad der ikke gør.

Tag initiativ. Ryd op og ryd ud, som jeg koncentrerede mig om i november og december, er den ene pind under overskriften Tag initiativ. En af de ting, jeg ved vil gøre mig gladere i 2017, er at se mere til familie og venner og at lave flere ting med børnene. Jeg har ikke en spontan personlighed, og jeg finder det svært at planlægge nye aktiviteter, hvis jeg hele tiden føler mig tynget af min to-do-liste med faktiske eller selvopfundne gøremål, så initiativ har der ikke været meget af i det sidste lange stykke tid. Tag initiativ handler derfor om at gøre det lettere for mig at få plads til det sjove i dagligdagen, og en af måderne til det er at minimere den forstyrrelse, der ligger i rod og uorden.

Vis engagement. En anden ting, jeg gerne vil gøre i 2017, er at være mere engageret i de ting, der foregår omkring mig. I stedet for hele tiden at være optaget af, hvad jeg burde lave i øjeblikket, eller hvad der skal ske dagen efter, vil jeg gerne være oprigtigt engageret i nuet. Under overskriften Vis engagement vil jeg afprøve forskellige metoder, tips og tricks til at opnå det. Det handler også om at ønske at være til stede i nuet, og for en introvert som jeg selv, betyder det også, at jeg skal passe på mig selv og lytte til mine egne signaler, så jeg ikke brænder ud.

Mød modgangen. Dette er det punkt, der formentlig vil blive det sværeste af de tre at håndtere. Selvom det med sikkerhed vil gøre mig gladere på lang sigt, er der nemlig en betydelig risiko for, at den på kort sigt vil gøre det modsatte. Jeg har tre små børn, og i en presset situation – og dem er der mange af – kan den letteste løsning nogle gange virke som den eneste løsning. I det lange løb er den letteste løsning dog for det meste den forkerte løsning, og vi ville være meget bedre tjent med at møde modgangen og tage det lange seje træk. Det kommer til at betyde skrig og skrål og mange magtkampe, f.eks. når iPad’en skal lægges væk, eller de små skal vænnes til at falde i søvn selv, men forhåbentlig vil vi allesammen blive lidt gladere, når vi når ud på den anden siden.

#happier2017

Lad mig høre, hvad du synes!